Kontaktuppgifter

Bellmaker´s

labrador till jakt, bruks och lydnad

innehar SKK:s bruksuppfödarpris

 

 

Vuokko Norkooli

Paul Hänninen

Granelundsvägen 12

331 95 Värnamo

 

telefon hem 0370-28238

Vuokko mobil 070-7410559

Vuokko arbete 010-4710528

 

Paul mobil 070-4890199

mailadress vuokko.norkooli@karda.se